Tájékoztató betakarítási munkák tűzvédelmi szabályairól

A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozóknak, igen tűzveszélyes is. Arra kellő körültekintéssel kell felkészülni, különösen fontos a betakarítási munkálatokban részt vevő erőgépek tűzvédelme, az aratásra, illetve a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzésre vonatkozó szabályok ismerete, betartása. Ezeket az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza.

Álláshírdetés Mandula néni Óvodája Intézményvezető (vezető) állás betöltésére

Paszab Község Önkormányzata Képviselő-testülete
„a közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Mandula néni Óvodája
Intézményvezető (vezető)
beosztás ellátására.

A Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Sajtóközlemény: Önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése Paszabon

2021.02.15.

Paszab Község Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban nyert el támogatást a Paszab, Fő út 9. sz. alatt található önkormányzat hivatali épületének korszerűsítésére a TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívás keretein belül. 

Projektazonosító: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00087

BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2019. évi forduló

Paszab Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján  ezennel kiírja a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat folytató ("A" pályázati kiírás) valamint  felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó ("B" pályázati kiírás) fiatalok számára.

„Bölcsőde épület kivitelezése”

TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00021

Önkormányzatunk 2016-ban döntött arról, hogy a területi operatív program keretében, pályázatot nyújt be két csoportos bölcsőde létesítésére. A pályázat kiírója lehetővé tette azt, hogy Paszab Községben növekvő demográfiai mutatók miatt bölcsődét építhessünk.

Ezzel lehetővé vált az, hogy a kor követelményeinek megfelelő 24 férőhelyes bölcsőde épülhessen. 2018. szeptember 30.-án településünk új intézménye megépült. A bölcsőde épülete nagyban hozzájárul településünk képének megha- tározásában ugyanakkor új munkahelyeket is teremtett.