Körséta

Miért érdemes ellátogatni Paszabra?

E kérdésre a választ manapság igen könnyű megadni: mert kistelepülésünk évről évre szépül, fejlődik, de fő indok, hogy községünk a PASZABI SZŐTTES szülőhelye.

Az alábbi képre kattintva egy valósághű körsétát tehet Paszabon.

Úgy gondoljuk, hogy az utóbbi években ez a népművészeti hagyomány felélesztése és folytatása előbbre mozdíthatja kis falunk fejlődését, megismertetését országszerte. Bár manapság családi vállalkozás keretében végzik a szövést, azonban a településen található szőttesház és helytörténeti kiállítás megtekintésével, a hagyományosan megrendezett PASZABI SZŐTTESNAPOK-on való részvétellel az idelátogató is betekintést nyer e népművészeti termék készítésébe és megismerkedhet településünk történetével.

Paszab kistelepülés az Észak-Alföldi Régióban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Tisza-folyó mellett található. A község Tokaj felől is és Nyíregyháza felől is műúton könnyen megközelíthető.

Önkormányzatunk az elmúlt évek során arra törekedett, hogy az infrastrukturális fejlesztés mellet a közintézmények a mai kor igényeinek megfelelő színvonalú szolgáltatást tudjanak nyújtani. Ennek érdekében folyamatosan figyelemmel kísértük a pályázati lehetőségeket.

Az elért eredményeket az alábbiak szerint értékelhetjük:

- Felépítésre került a ’90-es években az Általános Iskola épülete, mellyel lehetővé vált, hogy a paszabi tanulóknak ne kelljen átjárni a szomszéd településre felsőtagozatba, hanem helyben valósulhasson meg az általános iskolai oktatás minden évfolyamon.

- A településen kiépítésre került a vezetékes vízhálózat, a gázhálózat, a szennyvízcsatorna-hálózat, a teljes közvilágítási hálózat, valamint rendelkezünk kábeltelevíziós-hálózattal is.

- Büszkék vagyunk arra, hogy 2003-ban Paszab portalanná vált, új aszfaltburkolatot
kapott az utolsó földút is.

- A 2003-as évben megújult az Óvoda konyhája.

- Településünkön 2004. májusában a község gyermeki számára játszótér létesült.

- Az utóbbi években folyamatos parkosítást hajtottunk végre, melynek következtében egyre több zöld terület létesül községünk területén.

- Megvalósult a régi homokbánya rekultivációja, mely továbbfejlesztésével egy sportolásra alkalmas terület kerül kialakításra.

- Folyamatos virágosítással szépítjük környezetünket (parkjainkat, intézményeinket, utcáinkat).

- Az elmúlt évek során közintézményeink felújításra kerültek: 2005-ben a Tornaszoba, 2007-ben a Szőttesház épülete, amely előtt egy impozáns park került kialakításra, 2009-2010-ben az óvoda és ravatalozó épülete, 2011-ben pedig az orvosi rendelő épülete újulhatott meg. 2011-ben a község központjában található műemlék református templom felújítására is sor került a Paszabi Református Egyházközség sikeres pályázata által.

Működik településünkön orvosi rendelő, postahivatal, gyógyszertár. Valamennyi intézményünk a település Fő utcán helyezkedik el. 2007. szeptemberétől az általános iskola és óvoda az ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményeként működik.

A település infrastruktúráját tekintve szinte teljes az ellátottság, valamennyi út portalanított aszfaltút Paszabon. Az internet, kábeltelevíziós és telefonhálózat is kiépítésre került településünkön.

A szennyvíz, az ivóvíz és az elektromos áram ellátottság a településen 100%-os. A gázhálózat kiépítettsége kb. 90%-os.

A lakosság foglalkoztatását helyben a közintézmények oldják meg, illetve az egyéni vállalkozások valamint 1-2 nagyobb gazdasági vállalkozás. Ezen túl a lakosság munkaképes részének döntő hányada a Paszabtól kb. 30 km-re fekvő Nyíregyházára jár munkavállalás céljából. A település hagyományápolása felélénkült, a Paszabi Szőttes újra jelen van a piacon.

Az Önkormányzat nemcsak a hagyományokat ápolásában, de hagyományok teremtésében is élen jár. Ebbe tökéletesen illeszkedik a már évek óta megrendezésre kerülő PASZABI DUATLON FESZTIVÁL, valamint a hagyománnyá váló PASZABI SZŐTTES NAPOK, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Egy lelkes paszabi nyolcadik osztályos diák, Tóth Márton által a község központjáról készített őszi kisfilmet az alábbi videóra kattintva nézhetik meg: