Helytörténeti kiállítás


A közgyűjtemények kialakulása csak Kölcsey idejében, a reformkorban vált lehetővé. A vármegyei múzeumok kialakulására már csak a kiegyezés utáni időszakban volt lehetőség. Megyénk azok közé tartozott, ahol volt megfelelő fogadtatása a nemzeti elképzeléseknek. Az akkori megyeszékhely, Nagykálló (1876-ig töltötte be ezt a szerepet) tisztiorvosa vetette meg a gyűjtemény alapját. Ezen a ponton került kapcsolatba községünk a minél nagyobb közönség elé tárható gyűjtemények létrehozásával.

Turi Sándor (1891-1959) szintén Nagykállóból indult, majd 1910-ben Paszabon kezdte meg néptanítói pályafutását. Munkásságát fiatalabb korosztály is megismerhette, de arról keveset tudnak, hogy a vármegyei múzeum leltárkönyvében kevés olyan oldal van, ahol ne szerepelne neve, valamilyen értékes lelet átadásával kapcsolatban. Előbb a községben folytatott szántás, építkezés során fellelt tárgyakat vitte a múzeumba, majd o is kutatott a régészeti leletek után.

Jósa András halála után Kiss Lajos vette át a múzeum igazgatói tisztét és ez nagy fordulatot hozott Turi Sándor életében. Az új igazgató bővíti a főként régészeti területre kiterjedő gyűjtőkört, megszervezi a képzőművészeti és a néprajzi részlegeket is. Ha a képzőművészetben nem is, de a néprajzi területen nagy lehetőséget látott a Rétközben. A tárgyak gyűjtése a 30-as évek végén beindított szövőtevékenység eszközeivel, mintakincsével bővült, egyre szaporodott a szakmailag feldolgozott, bemutatásra alkalmas régiség. Sajnos a háború megszakította ezt a folyamatot, de az új formában beindult iskola falain hamarosan megjelentek a tárlók, tékák.

A technikai megoldásban a szintén itt tanító ifjabb Turi Sándor tehetsége bontakozik ki. Elkészülnek a ma is látható vitrinek, tárlók, ahol régvolt idők használati tárgyai okosítják az iskola fala között felnövő nemzedékeket. A kőkori emberek szerszámaitól, agyagdíszeitől kezdve láthatjuk a lápon járó pákászok, csordákat, nyájakat terelő pásztorok megannyi becses tárgyát, melyek "kézzel foghatóan" vallanak történelmünkről.

Az iskola és az 1938-tól üzemelő Szövőház átszervezése során a gyűjtemény, melyet 1988-ban a Sóstói Múzeumfalu munkatársai leltárba vettek és konzerváltak, átkerül a Háziipar épületébe. Itt a tárgyak olyan szövőszékek mellé kerültek, ahol a látogatók termelés közben ismerkedhettek a szövés technikájával. A Háziipari Szövetkezet azonban felszámolta a paszabi részlegét és a kiállítás visszakerült eredeti helyére, a régi iskola épületébe. A fali tárlókon túl két szövőszékkel bővült a bemutató. Ezek teljesen felszereltek, kiegészítőkkel ellátva, a folyamatos szövést azonban itt már nem folytatják.

 

(A helytörténeti kiállításról bővebb képanyagot a Képgalériában tekinthető meg.)


max maillots max maillot air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet woolrich outlet