MFP pályázat belterületi út

Paszab Községben a Magyar Falu Program (MFP-UHK/2022) Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezeto rendszer
építése/felújítása - 2022  pályázat megvalósításával a belterületi 55 hrsz-ú Táncsics Mihály utca kapott új burkolatot.

A pályázati támogatás intenzitása: 100 %.

A pályázati támogatás összege: 17 566 041 Ft

MFP tájház

Paszab Községben a Magyar Falu Program (MFP-ÖTIK/2021) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021 pályázat keretében a község központjában (Paszab, Fő út 12.) elhelyezkedő Szőttes Népművészeti Ház felújítása valósul meg.

A pályázati támogatás intenzitása: 100 %.

A pályázati támogatás összege: 23.852.936 Ft

2020-FEST projekt – Krumplifesztivál Gávavencsellőn

2021. augusztus 25.

Az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapja által társfinanszírozott “2020-FEST – Testvértelepülések jubileumi fesztiváljai a határmenti önkormányzatok és lakosok együttműködésének megerősítéséért” (projektazonosító: FMP-E/1901/4.1/041) projekt keretében 2021. augusztus 21-én Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata megrendezte a már nagy hagyománnyal rendelkező kulturális és gasztronómiai elemeket felsorakoztató Krumplifesztivált, amelyen a nagyközség testvértelepülése, Bodrogszerdahely képviselői is részt vettek.

Aratással kapcsolatos tüzek megelőzése.

A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozóknak, igen tűzveszélyes is. Arra kellő körültekintéssel kell felkészülni, különösen fontos a betakarítási munkálatokban részt vevő erőgépek tűzvédelme, az aratásra, illetve a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzésre vonatkozó szabályok ismerete, betartása. Ezeket az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza.

Mandula néni Óvodája Intézményvezető pályázati kiírás

Paszab Község Önkormányzata Képviselő-testülete

„a közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. § alapján  pályázatot hirdet
Mandula néni Óvodája Intézményvezető (vezető)
beosztás ellátására.

A Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő