Tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendjének változásáról


szemetszallitas.jpg

Tájékoztatjuk Önt, hogy Paszab Község közigazgatási területén 2014. január 1. napjától kezdődően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás kizárólagos tulajdonában álló Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. látja el, aki a közszolgáltatást – a gyűjtés, szállítás és adminisztratív feladatok körében – a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Kft. alvállalkozó bevonásával végzi.

A közszolgáltatás kötelező igénybevétele 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás heti egyszeri igénybevétele valamennyi ingatlanhasználó részére – az Önkormányzat rendeletében közzétett feltételek szerint - kötelező.  Amennyiben az ingatlan lakatlanná válik, ott – kizárólag családi házak esetében - lehetőség nyílik a szolgáltatás szüneteltetésére. A szüneteltetési kérelmet írásban, jegyzői igazolással vagy alapdíjas közüzemi számlával mellékelve kell benyújtani ügyfélszolgálatunkhoz.

A közszolgáltatás keretében Társaságunk az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

1.Vegyes hulladék gyűjtése és ártalmatlanítása

A vegyes hulladék gyűjtése a PÉNTEKI napokon történik.

Ez alól kizárólag az alábbi ünnepnapok képeznek kivételt, ahol a gyűjtési napok a következőképpen változnak:

Karácsony:  2014. december 26. (péntek) helyett december 28. (vasárnap)

A 2014. évben előforduló járatnap módosulásról a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket.

A vegyes hulladékot szabvány gyűjtőedényből (80, 120/140 literes kukából) áll módunkban elszállítani, nem szabvány edényeket és zsákokat nem szállítunk el. Amennyiben ezt meghaladó mennyiségű hulladék keletkezik háztartásában, arra vagy külön szerződést kell kötnie Társaságunkkal, vagy a hulladékot a Társaságunk emblémájával ellátott zsákban kell kihelyeznie. A gyűjtőedénybe háztartási hulladéknak nem minősülő, valamint robbanó, mérgező, folyékony anyagot, illetve veszélyes hulladékot nem lehet elhelyezni!

2. Lomtalanítás

2014 évben társaságunk egy alkalommal végez lomtalanítást: 2014. március 21-én a vegyes hulladék megszokott gyűjtési napján, azzal azonos időpontban. Kérjük Önöket, hogy a lomokat az ingatlanuk elé, a saját hulladékgyűjtő edényeik mellé helyezzék ki, ahonnan Társaságunk gépjárművei a vegyes hulladéknál megszokott időpontban szállítják el azt. A településük tisztaságára való tekintettel kérjük Önöket, a gyűjtési napon már ne helyezzenek ki lomokat, mivel azokról a területekről, ahonnan már elszállítottuk a feleslegessé vált dolgokat, nem áll módunkban ismét szállítani! Felhívjuk figyelmüket, hogy tilos veszélyes hulladékot a lomok közé kirakni, mivel az mind a környezetre, mind az ember egészségére veszélyt jelent.

3. Szelektív hulladék gyűjtése:

A zsákok begyűjtését – ugyanazon a napon a kék és sárga zsákokét is – minden hónap 4. pénteki napján, azaz a következő napokon végezzük: 2014. január 24., február 28., március 28., április 25.,  május 23., június 27., július 25., augusztus 22., szeptember 26., október 24., november 28., december 28. A begyűjtés során elszállított zsákokért „cserébe” munkatársaink üres zsákokat hagynak az adott ingatlannál.

4. Közszolgáltatási díj:

A közszolgáltatás díját a hulladéktörvény határozza meg, mely szerint az alkalmazható díj 2013. július 1. napjától a 2012. április 14. napján alkalmazott díj 4,2 %-kal növelt összegének a 90%-a. A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat döntése alapján közvetlenül a lakosság fizeti meg Társaságunk részére. A számla kibocsátására negyedévente kerül sor. A számla összegének kiegyenlítése történhet banki átutalással folyószámlán keresztül (csoportos fizetési megbízás) vagy díjbeszedőnknél. A hulladékdíj be nem fizetése esetén Társaságunk felszólítást küld, majd kezdeményezi az elmaradt díjhátralék és annak kamatai adók módjára történő behajtását.

Bármilyen további hulladékgazdálkodást érintő kérdéssel kapcsolatban forduljanak bizalommal Ügyfélszolgálatunkhoz:

Nyíregyháza, Bokréta utca 22., Korányi F. u. 2., Tel: 42/506-815, 42/594-536; e-mail: ugyfelszolgalat@thgkft.hu