Tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendjének változásáról


szemetszallitas.jpg

Tájékoztatjuk Önt, hogy Paszab Község közigazgatási területén 2014. január 1. napjától kezdődően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás kizárólagos tulajdonában álló Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. látja el, aki a közszolgáltatást – a gyűjtés, szállítás és adminisztratív feladatok körében – a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Kft. alvállalkozó bevonásával végzi.

A közszolgáltatás kötelező igénybevétele 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás heti egyszeri igénybevétele valamennyi ingatlanhasználó részére – az Önkormányzat rendeletében közzétett feltételek szerint - kötelező.  Amennyiben az ingatlan lakatlanná válik, ott – kizárólag családi házak esetében - lehetőség nyílik a szolgáltatás szüneteltetésére. A szüneteltetési kérelmet írásban, jegyzői igazolással vagy alapdíjas közüzemi számlával mellékelve kell benyújtani ügyfélszolgálatunkhoz.

A közszolgáltatás keretében Társaságunk az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

1.Vegyes hulladék gyűjtése és ártalmatlanítása

A vegyes hulladék gyűjtése a PÉNTEKI napokon történik.

Ez alól kizárólag az alábbi ünnepnapok képeznek kivételt, ahol a gyűjtési napok a következőképpen változnak:

Karácsony:  2014. december 26. (péntek) helyett december 28. (vasárnap)

A 2014. évben előforduló járatnap módosulásról a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket.

A vegyes hulladékot szabvány gyűjtőedényből (80, 120/140 literes kukából) áll módunkban elszállítani, nem szabvány edényeket és zsákokat nem szállítunk el. Amennyiben ezt meghaladó mennyiségű hulladék keletkezik háztartásában, arra vagy külön szerződést kell kötnie Társaságunkkal, vagy a hulladékot a Társaságunk emblémájával ellátott zsákban kell kihelyeznie. A gyűjtőedénybe háztartási hulladéknak nem minősülő, valamint robbanó, mérgező, folyékony anyagot, illetve veszélyes hulladékot nem lehet elhelyezni!

2. Lomtalanítás

2014 évben társaságunk egy alkalommal végez lomtalanítást: 2014. március 21-én a vegyes hulladék megszokott gyűjtési napján, azzal azonos időpontban. Kérjük Önöket, hogy a lomokat az ingatlanuk elé, a saját hulladékgyűjtő edényeik mellé helyezzék ki, ahonnan Társaságunk gépjárművei a vegyes hulladéknál megszokott időpontban szállítják el azt. A településük tisztaságára való tekintettel kérjük Önöket, a gyűjtési napon már ne helyezzenek ki lomokat, mivel azokról a területekről, ahonnan már elszállítottuk a feleslegessé vált dolgokat, nem áll módunkban ismét szállítani! Felhívjuk figyelmüket, hogy tilos veszélyes hulladékot a lomok közé kirakni, mivel az mind a környezetre, mind az ember egészségére veszélyt jelent.

3. Szelektív hulladék gyűjtése:

A zsákok begyűjtését – ugyanazon a napon a kék és sárga zsákokét is – minden hónap 4. pénteki napján, azaz a következő napokon végezzük: 2014. január 24., február 28., március 28., április 25.,  május 23., június 27., július 25., augusztus 22., szeptember 26., október 24., november 28., december 28. A begyűjtés során elszállított zsákokért „cserébe” munkatársaink üres zsákokat hagynak az adott ingatlannál.

4. Közszolgáltatási díj:

A közszolgáltatás díját a hulladéktörvény határozza meg, mely szerint az alkalmazható díj 2013. július 1. napjától a 2012. április 14. napján alkalmazott díj 4,2 %-kal növelt összegének a 90%-a. A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat döntése alapján közvetlenül a lakosság fizeti meg Társaságunk részére. A számla kibocsátására negyedévente kerül sor. A számla összegének kiegyenlítése történhet banki átutalással folyószámlán keresztül (csoportos fizetési megbízás) vagy díjbeszedőnknél. A hulladékdíj be nem fizetése esetén Társaságunk felszólítást küld, majd kezdeményezi az elmaradt díjhátralék és annak kamatai adók módjára történő behajtását.

Bármilyen további hulladékgazdálkodást érintő kérdéssel kapcsolatban forduljanak bizalommal Ügyfélszolgálatunkhoz:

Nyíregyháza, Bokréta utca 22., Korányi F. u. 2., Tel: 42/506-815, 42/594-536; e-mail: ugyfelszolgalat@thgkft.hu

 


max maillots max maillot air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet woolrich outlet