Gazdálkodók figyelmébe!


2011-nitrat-adat-terkep.jpg

Tisztelt Gazdálkodók!
KÖTELEZŐ ADATSZOLGÁLTATÁS
2011. DECEMBER 31-IG.

Az elmúlt évtől lehetőség van arra, hogy a Nitrát adatszolgáltatást a gazdálkodók elektronikus formában is benyújthatják ügyfélkapun keresztül. Ez jelenleg még nem kötelező, az adatszolgáltatás papír alapon is lehetséges.

Kinek is kell adatot szolgáltatnia ?

Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet „nitrát rendelet” alapján adatszolgáltatásra kötelezettek:

1. Az ország egész területén háztartás igényeit meghaladó mértékben állattartást folytatók. /Magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó állattartás: vegyes állattartás esetében 5 számosállat/ingatlan, baromfi esetében 3 számosállat./ingatlan felett. Ezen termelőknek a 78/2007. (IV.24.) Korm. rendelet szerinti KÜJ, KTJ számok szükségesek.
2. Mindenki, aki állattartással nem foglakozik, de a mezőgazdasági tevékenysége során nitrát érzékeny területen gazdálkodik (az egyes állattartó telepeken kívül nitrát érzékeny területek a 43/2007.(VI.1.) FVM rendelet szerinti nitrát érzékeny blokkok, belterület, kivéve, ha a felszín alatti víz nitrát tartalma nem haladja meg az 50 mg/l értéket, és állattartás folytatható; bányatavak 300 méteres parti sávja;)

Forrás: MVH-FÖMI
Az adatszolgáltatást a hatályos 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 6. számú mellékletében lévő adatlap kitöltésével – vagy az említett elektronikus felületen - kell végrehajtani.

Az adatszolgáltatási kötelezettség az elmúlt gazdálkodási évre, tehát a 2010. szeptember 1. és 2011. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozik. A kitöltött papír formátumú adatlapot 2011. december 31-ig kell a telephely/székhely szerint illetékes megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságra elküldeni. Az elektronikus kitöltő felület az MgSzH honlapján elérhető, s az ügyfélkapus azonosítást követően az adatlap kitölthető elérhető.

Fontos, hogy amennyiben az xml kitöltést választja a gazdálkodó, úgy meghatalmazás beküldése is kötelező, melyet ugyancsak a kitöltő felületen érhet el, s onnan nyomtathat a gazdálkodó, vagy meghatalmazottja. A kinyomtatott és aláírt, vagy ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott meghatalmazást az MgSzH. 1525. Budapest, Pf. 30. postacímre kell eljuttatni. Ez évben a jogi személyektől, jogi személyiséggel nem rendelkező ügyfelektől elvárt az 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat és az aláírási címpéldány csatolása is.
Fontos, hogy amennyiben hígtrágya, egyéb nem veszélyes hulladék, vagy szennyvíziszap, szennyvíziszap komposzt nevesítésre kerül az adatlapon, úgy ahhoz a talajvédelmi hatóság engedélye szükséges, s a helyszíni ellenőrzéshez be kell tudni mutatni. Ugyancsak szükséges, hogy műtrágya felhasználása talajvizsgálatra alapozottan történjen. Így az akkreditált talajlaboratórium által, 5 évente 5 ha-ként begyűjtött talajminta alapján kell, hogy sor kerüljön a szántóföldi növények tápanyagpótlásának tervezésére és megvalósítására az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 3. illetve 4. számú mellékletében lévő növényi tápanyagigény- talajellátottság függvényében. (maximum korlát figyelembevételével)
Fontos nyomon követni továbbá a szerves trágya kijuttatás hasznosulási értékét a rendelet 2. melléklete szerint, különösen azon esetben, ha ugyanazon tábla több éven keresztüli trágyázása történik.

A szerves trágyák átlagos beltartalmi mutatói – legeltetéssel történő kijuttatás, valamint különböző tárolási formák esetében – a rendelet 1. mellékletéből olvashatók ki, s nitrogén esetében attól eltérni nem lehet (kivéve engedélyköteles anyagok használatát)..
Pl. Tejelő tehén (650 kg) egész évre vonatkoztatott legeltetés esetén 125 kg/ha N hatóanyagot juttat ki. A tárolt szerves trágya vonatkozásában 6,1 kg/ t, mélyalomnál 7,1 kg/t N hatóanyagot kell figyelembe venni.

Fontos, hogy a legeltetetés során, illetve az egyéb trágyázási eljárásokkal kijuttatott szerves trágya/szerves eredetű trágyázó szer esetében se kerüljön a 170 kg/ha N hatóanyag túllépésre a nitrát érzékeny területeken.

A trágya (szerves/ásványi) kijuttatásra vonatkozó november 15-február 15 közötti tilalmi időszakot – a téli legeltetési korlátot, valamint az ideiglenes trágyadepók ez időterminusra történő felszámolását is beleértve – figyelembe kell venni (kalászosok fejtrágyázása esetén február 1-ig tart).

Az istállózott időszak tekintetében a keletkező trágya mennyiségét, csak erre az időszakra vonatkoztatva kell kiszámolni a rendelet 5. számú mellékletében szereplő irányszámok alapján. Ugyanakkor az adatlap 3.1. pontjában lévő legeltetéssel hasznosított terület kerüljön feltüntetésre összhangban a 2.2. és a 2.3. fejezetekben rögzített keletkező szerves trágya és tárolt szerves trágya meghatározásokkal.

Fontos ugyanakkor, hogy amennyiben az állattartó nem rendelkezik a trágya elhelyezéshez szükséges földterülettel, vagy egyéb módon történő hasznosítás nem igazolható – pl. saját biogáz előállítás stb. -, úgy fel kell tüntetni az 3.3. pontjában az átvevő adatait (név, cím, regisztrációs szám). Amennyiben más gazdálkodótól átvett trágya kerül felhasználásra, a trágyát átadó gazdálkodó adatait kell megadni.

Ez esetben a megjelölt gazdálkodó is szerepeltesse az átvett mennyiséget, ha a felhasználás nitrát érzékeny területen történt.
Figyelem! Az ellenőrző talajvédelmi hatóság az alapbizonylatokat (átadás, átvétel, stb…) is ellenőrizheti egy helyszíni ellenőrzés során.

Az adatlap beszerezhető:
- megyei Kormányhivatalok Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságain (elérhetőségeik a www.mgszh.gov.hu honlapon)
- Gazdálkodói Információs Szolgálat kamarai tanácsadóinál (http://umvp.agrarkamara.hu).
- www.kolcsonosmegfeleltetes.eu honlapon a JFGK4 menüpont alatt – ahol a még hiányzó KÜJ, KTJ igénylőlapok is letölthetők a kitöltési útmutatókkal együtt.
Az elektronikus kitöltőfelület az MgSzH honlapján érhető el az alábbi linken:
http://www.mgszh.gov.hu/nyomtatvanyok/e_nyomtatvanyok
A 43/2007.(VI.1.) FVM rendelet szerinti nitrát érzékeny blokkok beazonosításához, valamint az adatlap értelmezésében a kamarai tanácsadók segítséget nyújtanak.
e-mail: info@agrarkamara.hu;

Tisztelettel : Hornyák János ÚMVP tanácsadó
06/30-335-2268


max maillots max maillot air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet woolrich outlet