Körtvályfája kórusa templomunkban


Július 3-án istentiszteletünket gazdagította Paszab erdélyi testvértelepülésének, Körtvélyfájának gyülekezeti énekkara. Isten áldja meg a Cantate Domini kórust, a kórusvezető tiszteletes asszonyt, a gyülekezetépítő esperes-lelkipásztort, a közösségkovácsoló polgármestert és a kórus minden további tagját! Öröm volt hallgatni vegyeskarukat!